1 Kasım 2009 Pazar

Sekîne duâsı nasıl yapılır???

1 Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)
2 İstiğfar (7 DEFA)
3 Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)
4 Allah-u Ekber (10 DEFA)
5 Altı Esma her ayetle beraber okunacak(19 DEFA)

Örnek:
Önce Besmele sonra 6 esma (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun,Adlun,Kuddusun)sonra birinci ayet 19 Defa okunacak Arkasından Tekrar Besmele Altı (esma)isim Sonra ikinci ayet 19 defa okunacak
************************************************** *****
Okunacak ayetlerin meali:

1 Güç işlerin kolay olması niyetiyle ( Talak-7)
2 Cebbarları zelil kılmak, her istek için (Taha-111)
3 Katı gönülleri yumuşatmak,düşmanların gönüllerine rikkat,kalplerine acıma hissi vermek için(Hadid-9)
4 Tevbe kabulü ve mağfiret istemek ( Nisa-16)
5 Tevbe kabulü ve mağfiret talebi (Nisa-23-106)
6 Ehl-i kudretten af talebi için (Nisa-149)
7 Duanın kabulü niyetiyle( Nisa-58)
8 Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak ( Nisa-11)
9 Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için (Nisa-1)
10 Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Fetih-1)
11 Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Fetih-3)
12 Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Maide-56)
13 Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması ( Hud-66)
14 Cenab-ı Hak’tan gına(zenginlik) ve rızıkta genişlik(Lokman-26)
15 Düşmanların hilesinden emin olmak için (Tevbe-129)
16 Düşmanların hilesinden emin olmak için (Al-i İmran-173)
17 Def’i gam(keder ve hüznün gitmesi) için(Enbiya-103)
18 Hüzünden kurtulmak için (Fatiha-5)
19 Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için(Fatiha-2- Enam-45)

NOT:Bu dua Arapçasından bu niyetlerle okunur Arapça aslı da Bediüzzaman’ın tertib ettiği Büyük Cevşen’de geçiyor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder